Udruženje odgajivaca golubova prevrtaca "ROLER KLUB SRBIJE", 21000 Novi Sad, Radnicka 53
Index

: O klubu
: Adresar
: Takmičarski pravilnik
: Knjiga gostiju
: Kalendar takmičenja
: Rezultati
: Rase
: Mail
: Foto album
: Linkovi
: Pokretni letački kavez
: Jatni let Birmingham roller-a
: Aktuelnosti
Jezik,Language: England

PREGLED REZULTATA


Google

TAKMIČARSKI REZULTATI RKS-a ZA 2004 GODINU>>

TAKMIČARSKI REZULTATI RKS-a ZA 2005 GODINU>>

REZULTATI LETAČKI KAVEZ (EFU Šampionat 2005) >>
REZULTATI KUĆNI AMBIJENT ( EFU Šampionat 2005) >>


ŠAMPIONI Sieger2005 (Kućni Ambijent)>>
ŠAMPIONI Sieger2005 (Letački kavez)>>

EFU - Championat 2006 vom Flugkasten (FK)>>
EFU - Championat 2006 vom Heimatschlag (HS)>>
Takmičarski rezultati za 2006>>

REZULTATI LETAČKI KAVEZ ZA 2007 godinu.>>
REZULTATI KUĆNI AMBIJENT ZA 2007 godinu.>>
REZULTATI JATNI LET BIRMINGHAM ROLLER-A ZA 2007 godinu.>>

EFU - Championat 2007 vom Flugkasten (FK)>>
EFU - Championat 2007 vom Heinmatschlag (HS)>>

EFU - Championat 2008 vom Heinmatschlag (HS)>>
Rezultati RKS klubskog takmicenja po EFU pravilniku HS-2008>>Rezultati seniorskog prvenstva RKS-a za B.Roller-e 2008>>
Rezultati juniorskog prvenstva RKS-a za B.Roller-e 2008>>

Rezultati seniorskog prvenstva RKS-a za B.Roller-e 2009>>
Rezultati juniorskog prvenstva RKS-a za B.Roller-e 2009>>

Prvenstvo Evrope za Birmingham Roller-e ECF 2009>>
EFU - Championat 2009 vom Flugkasten (FK)>>
EFU - Championat 2009 vom Heinmatschlag (HS)>>
Rezultati HS 2010>>izmenjeno dana 3.12.2010.
Rezultati EFU 2010>>dodato dana 10.2.2011Predsednik kluba: Vukašin Pejčić -Novi Sad
Blagajnik: Čedomir Luburić - Novi Sad
Sekretar kluba: Saša Stojanović
Predsednik takmičarske komisije: Neđo Vrekić

Međunarodne asocijacije

EFU
DFC
worl cup fly


prevrtacprevrtac2

Roler klub Srbije 2006