Rezultati RKS klubskog takmičenja po EFU pravilniku HS – 2008

Birmingham roller (30 min.)

R.B

Ime i prezime

Datum

Vreme leta

Bodovi

Golubovi

1.

Nikola Knežević

18.10.2008

30 min.

117

RKS-07-1689

RKS-07-1654

RKS-07-1665

2.

Neđo Vrekić

18.10.2008

30 min.

111

RKS-07-0644

RKS-05-0103

RKS-07-0608

3.

Momčilo Bjekić

18.10.2008

30 min.

109

RKS-03-1164

RKS-07-1384

RKS-08-1084

4.

Čedomir Luburić

30.08.2008

30 min.

95

RKS-08-0203

RKS-08-0204

RKS-08-0217

5.

Gojko Knežević

21.06.2008

30 min.

60

RKS-07-1658

RKS-07-1674

RKS-07-0091

6.

Goran Dukić

20.09.2008

11 min.

31

RKS-08-0413

RKS-08-0415

RKS-08-0429

Klatschtummler stich (30 min.)

Rasa Mardin

R.B

Ime i prezime

Datum

Vreme leta

Bodovi

Golubovi

1.

Đorđe Vekić

22.06.2008

30 min.

460

RKS-07-0206

RKS-07-0217

RKS-07-0240

2.

Slobodan Pejić

22.06.2008

30 min.

359

RKS-07-0338

RKS-07-0340

RKS-07-0556

3.

Vukašin Pejčić

30.08.2008

30 min.

290

RKS-07-0027

RKS-08-0518

RKS-08-0524

4.

Mile Bugarski

30.08.2008

30 min.

163

RKS-06-0258

RKS-07-0303

RKS-08-0156

5.

Momir Rakita

18.05.2008

7  min.

68

RKS-07-0013

RKS-08-0515

RKS-08-0504

 Klatschtummler solo (30 min.)

Rasa Mardin

R.B

Ime i prezime

Datum

Vreme leta

Bodovi

Golubovi

1.

Vukašin Pejčić

18.10.2008

28 min.

117

RKS-08-0530

2.

Đorđe Vekić

22.06.2008

24 min.

107

RKS-07-0244

3.

Mile Bugarski

22.06.2008

16 min.

98

RKS-07-0303

4.

Slobodan Pejić

18.05.2008

13 min.

27

RKS-07-0543

Wuta

R.B

Ime i prezime

Datum

Vreme leta/

sekunde

Bodovi

Golubovi

1.

Momčilo Bjekić

31.08.2008

10 min.

/

25 sek.

345

RKS-08-0672

RKS-08-0678

RKS-08-0679

2.

Neđo Vrekić

31.08.2008

5 min.

/

20 sek.

270

RKS-08-0674

RKS-08-0675

RKS-08-0676

Dunek offen

R.B

Ime i prezime

Datum

Vreme leta/

sekunde

Bodovi

Golubovi

1.

Mićo Biševac

20.09.2008

30 min.

1150

RKS-08-1152

RKS-08-1162

RKS-08-1197